Om-mig-och-konsten-1.png

 

Jag tycker om att drivas av förundran över färger, former, och symboler när jag skapar.

Ofta känner jag att jag i ett tillstånd av flow som innebär en stor del fascination, lek och närvaro att det jag skapar ”pratar” med mig. Den talar med mig om det som finns inom mig eller något annat jag behöver förstå och även kanske förmedla vidare.  

De senaste åren har jag jobbat mycket med symboler i mitt skapande, inte alltid helt uppenbara sådana, men jag tycker om att berätta om något jag tycker är viktigt. Jag gillar att försöka vara tydlig med mitt budskap och skriver därför också oftast en dikt till varje tavla/skulptur.

Jag har märkt att jag på det sättet mer effektivt kunnat förmedla en känsla och beröra människor. Det berör mig och det är alltid intressant att få höra vad olika människor får av att betrakta mina verk och läsa min poesi.  

För mig är det roligaste sättet att skapa ofta att skapa med och i olika tekniker på samma gång eller i samma projekt.  

Att ha roligt eller/och känna mening med skapandet är det viktigaste för mig och jag har märkt att det ofta är just de verken som andra människor uppskattar mest, de verken som från början engagerat och berört mig mest.  

Att förmedla skaparglädje är viktigt för mig precis som det också är viktigt att få fram de budskap jag vill ge. Jag är medveten om att alla inte tolkar samma och det tycker jag i sig är mycket intressant. 

Förövrigt så har jag skrivit en bok och har två bloggar: ”konstblogg” och ”poesiblogg”.Läs gärna dem och dela med er av känslor och tankar.

Allt gott! / våren 2018

// Sophia Ivarsson


Klicka på bilderna nedan så får du mer information om mitt skapande och några av verken.


Akryl: Såld Akvarell Blandteknik: Såld Foto Knappar
bryggan
Krita Olja: Såld Tryck Äggolje tempera Skulptur: Såld

           

                                                                                                                        copyright: sophia ivarsson